สสจ.อุบลฯ เตือนระวังโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเตือนประชาชนระมัดระวังโรคพิษสุนัขบ้า  มหันตภัยหน้าร้อน 

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุด คนหรือสัตว์ที่มีอาการของโรคจะเสียชีวิตทุกราย โดยผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว คัน หรือปวดบริเวณรอบแผลที่ถูกสัตว์กัด ไวต่อสิ่งเร้า (แสง เสียง ลมฯ) ม่านตาขยาย น้ำลายไหล กล้ามเนื้อคอ กระตุกเกร็งขณะที่ผู้ป่วยพยายามกลืนอาหาร หรือน้ำ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตเนื่องจากอัมพาตของกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจ โรคนี้จะพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ซึ่งในประเทศไทย สุนัขเป็นสัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุด ในปีหนึ่งๆ มีคนถูกสุนัขกัด มากกว่า 1 ล้านคน โดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 8 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจากจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย สำหรับปี 2555 แม้จังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว แต่มีผลการตรวจหัวสุนัขพบเชื้อถึง 11 ตัวอย่าง กระจายในหลายอำเภอ จึงเป็นไปได้ว่ายังมีบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการสัมผัสโรคในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนและปรารถนาให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่เสียชีวิตด้วยโรคที่เราสามารถป้องกันได้  จึงขอแจ้งประชาชนเรื่องการปฏิบัติตนภายหลังการสัมผัสโรคดังนี้

  1. การสัมผัสที่ไม่ติดเชื้อ คือ การถูกต้องตัวสัตว์ สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์โดยผิวหนัง ผู้สัมผัสไม่มีแผลหรือรอยถลอก  กรณีนี้ไม่ต้องฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
  2. การสัมผัสที่มีโอกาสติดเชื้อ คือการที่น้ำลายหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ สัมผัสกับรอยถลอกของผิวหนังหรือรอยข่วน หรือถูกกัดโดยฟันสัตว์ทะลุผิวหนัง
  3. กรณีที่ต้องฉีดวัคซีนจนครบ จากการสัมผัสที่มีโอกาสติดเชื้อในลักษณะต่างๆดังนี้
  • ประเด็นแรกหากสุนัขหรือแมวที่มีอาการปกติ แต่เปลี่ยนนิสัยเป็นดุร้ายกัดเจ้าของหรือเซื่องซึม
  • ประเด็นที่สองสำหรับสัตว์จรจัดที่กัดแล้วหนีหายไป หรือจำสัตว์ที่กัดไม่ได้
  • ประเด็นที่สามหากสัตว์ที่มีผลตรวจสมองให้ผลบวก หรือให้ผลลบแต่มีความผิดปกติ หรือสัตว์ตายและถูกกัดบาดแผลฉกรรจ์ หากฉีดวัคซีนไปแล้ว และกักขังสัตว์ไว้ดูอาการครบ 10 วัน สัตว์มีอาการปกติ ให้หยุดฉีดวัคซีนได้และกรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องฉีดซีรั่ม (Rabies Immunoglobulin : RIG) คือ ผู้สัมผัสที่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนครบชุด อย่างน้อย 3 เข็ม และผู้ที่รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเข็มแรกเกิน 7 วันแล้ว เพราะ RIG จะกดการสร้างภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่ถูกสัตว์กัดให้ล้างแผลด้วยน้ำฟอกสบู่หลายๆครั้ง แล้วเช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโพวีโดนไอโอดีน กรณีสัตว์ตายให้ตัดหัวใส่ถังโฟมแช่เย็น นำส่งที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค้นหาและติดตามผู้สัมผัสโรคทุกรายมาพบแพทย์เพื่อพิจารณาให้วัคซีนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ต่อไป สำหรับรายละเอียดในการบริหารวัคซีนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ได้จาก Website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี http://uploadfile.phoubon.in.th/ หัวข้อรับ ส่งข้อมูล ฝ่ายควบคุมโรค หรือติดต่อสอบถามที่  กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-255713