สคร.7 เชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ประจำปี 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 โดยกลุ่มพัฒนาองค์กร ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 55 นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.7

นอกจากกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่แล้ว ทาง สคร.7 ยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาพาสนุก กิจกรรมประเมินสมรรถนะในการทำงาน (ISMART) ร่วมสนุกตอบคำถามชิงของรางวัล นโยบายและข้อเสนอแนะในการทำงานรอบ 6 เดือน โดยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

ศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน / ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม ตรวจ/อนุมัติ