มอบเงินสนับสนุนขบวนแห่สงกรานต์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555  นางรจนา  กัลป์ตินันท์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเงินสนับสนุนขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 ให้กับคุ้มวัด ชุมชน จัดส่งขบวนแห่สงกรานต์ ณ  บริเวณทางเข้าถนนดอกไม้และสายน้ำ   ซึ่งนางรจนา  กัลป์ตินันท์ ได้เปิดเผยว่า  สงกรานต์ปีนี้  เทศบาลฯ ได้จัดเตรียมขบวนแห่สงกรานต์ให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี  โดยการดีงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  ด้วยการจัดขบวนแห่สงกรานต์พร้อมเทพีประจำชุมชน ๆ ละหนึ่งคน  พร้อมนี้ได้มีการมอบเงินสนับสนุนการจัดขบวนแห่ชุมชนละ 15,000 บาท จำนวน  15  ชุมชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งก่อนจะมีการเคลื่อนตัวของขบวนแห่สงกรานต์  จะมีกิจกรรมสำคัญมากเรื่องหนึ่ง คือ  การสรงน้ำพระแก้วบุษราคัมซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีโดยชาวอุบลราชธานี

[nggallery id=40]