ศาลสั่งให้ใบเหลือง อรัญญา นามวงศ์ นายกเทศมนตรีต.นาส่วง

นายสุรพล  สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.จว.) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นชอบการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)  กรณีครบวาระ รวม  6 แห่ง ได้แก่ อบต.บอน อำเภอสำโรง อบต.ปะอาว  อำเภอเมืองอุบลราชธานี อบต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม อบต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร และ อบต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล 

โดยกำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 8 – 12 เมษายน 2555

“กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบผลการวินิจฉัยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง    อำเภอเดชอุดมซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งว่า ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ใหม่  แทน นางอรัญญา  นามวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง นับเป็นการให้ใบเหลืองแก่นางอรัญญาฯ  โดย กกต.จว.จะได้พิจารณาแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการเลือกตั้งต่อไป”

ข้อมูล :  ดุสิต สิงห์คีรี กกต.อุบลฯ

ภาพ Google