อุบลฯ เตรียมดอกไม้จันทน์ 2.5 แสนชุด ร่วมถวายพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ชาวอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอ ได้จัดเตรียมแท่นถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินี เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศ ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดเตรียมแท่นถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี โดยมีการเตรียมดอกไม้จันทน์จำนวน 2.5 แสนชุดไว้ให้ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีที่วัดแห่งนี้ และอีก 24 อำเภอทั่วจังหวัด

จังหวัดนิมนต์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จำนวน 10 รูป แสดงธรรมเทศนา และติดตามการถ่ายถอดสดพระราชทานพิธีจากพระเมรุ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชนปฏิบัติตามพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ

สำหรับวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งนี้ เป็นพระอารามหลวงที่รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล :  ASTV

อุบลราชธานี ได้เร่งมือจัดสร้างพระเมรุจำลอง และการจัดเตรียมสถานที่ภายในวัดสุปัฎนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เมษายน 2555 เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคลัย

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 25 จุด กระจายในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัย โดยในส่วนของอำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดขึ้นที่วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อำเภอวารินชำราบ ที่วัดวารินทราราม อำเภอดอนมดแดง ที่วัดหนองหิน อำเภอเหล่าเสือโก๊กที่วัดมงคลใน อำเภอสว่างวีรวงศ์ ที่วัดกุญชรดิตถาราม อำเภอเขื่องใน ที่วัดเขื่องกลาง อำเภอเดชอุดม ที่วัดเมืองเดช อำเภอตาลสุมที่วัดนามน อำเภอเขมราฐ ที่วัดโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหารที่วัดโพธิ์ตาก อำเภอนาตาล ที่วัดพระโต อำเภอโขงเจียม ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอน้ำยืน ที่วัดบ้านน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบที่วัดม่วงสามสิบ อำเภอบุณฑริก ที่วัดป่าศรีมงคล อำเภอสำโรง ที่วัดประสิทธิยาราม อำเภอกุดขาวปุ้น ที่วัดป่าศิลาราม อำเภอนาจะหลวย ที่วัดบ้านป่าก้าว อำเภอโพธิไทร ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอสิรินธร ที่วัดศรีอุดม อำเภอนาเยีย ที่วัดบ้านนาเยีย อำเภอทุ่งศรีอุดม ที่วัดโนนสาม อำเภอศรีเมืองใหม่ ที่วัดไชยมงคล อำเภอตระการพืชผล ที่วัดพระบรมธาตุ และอำเภอน้ำขุ่น ที่วัดบ้านโคกสะอาด

ข้อมูล , ภาพ  : 77NATION