ขนส่งอุบลฯคุมเข้มสงกรานต์เมาไม่ขับ

นายธีระพล อรุณะกสิกร ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี , สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม, และจุดจอดรถโดยสารประจำทางอำเภอเขมราฐ คุมเข้มในการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ ซึ่งผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบว่ายังมีแอลกอฮอล์จะสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่และเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถใหม่ทันที รวมทั้งตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถจากสมุดประจำรถเพื่อให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์
พร้อมฝากถึงประชาชน หากไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการให้บริการรถโดยสารธารณะ รวมทั้งพบเห็นรถตู้โดยสารสาธารณะใช้ความเร็วหรือบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถแจ้ง หรือขอความช่วยเหลือ หรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯสปข. 2 รายงาน/3 เม.ย. 55

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.) Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

ภาพประกอบ Google