อบจ.โซนกลางร่วมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

อบจ.โซนกลางร่วมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำท่าวังเวิน แม่น้ำชี บ.ท่าไห ม.12

นายณรงค์ชัย วีระกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการขุดสระกักเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ขนาดกว่า 1 ไร่เพื่อใช้ในโครงการชลประทานระบบท่อในการทำนาปรังให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการในพื้นที่กว่า 700 ไร่ที่บ้านท่าไห ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น นายณรงค์ชัย วีระกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้า ร่วมในพิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำท่าวังเวิน แม่น้ำชี บ้านท่าไห หมู่ 12 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี โดยในการนี้ มีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอเขื่องใน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

[nggallery id=38]