ทำไมถึงต้องทำ

รูปแบบของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมมีหลากหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือ การใช้รายการโทรทัศน์เป็นเครื่องมือนำไปสู่การมีส่วนร่วมและมีทีมงานคอยติดตามประเด็นต่างๆ ให้สำเร็จ เป็นประโยชน์กับส่วนรวม ได้ทั้งการสื่อสารสาธารณะ การมีส่วนร่วมและศูนย์ประสานงานภาคประชาชนไปพร้อมกัน