ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดเต็มอบรมผู้บริหารระดับกลาง

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมผู้บริหารระดับ  กลาง เป็นเวลา 4 วัน 5 คืน ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ในองค์การทางการศึกษา การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมพฤติกรรมองค์การ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การวางแผน การถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และ   การบริหารผลการปฏิบัติงาน หลังจากการอบรมจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2555 ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

[nggallery id=36]