อากาศร้อน! อุบลฯอุจจาระร่วง นับหมื่

ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เผย สถิติโรคในฤดูร้อน มีคนป่วยระบบทางเดินอาหารเป็นพิษ ใน 1 ปี มากกว่า 3,000 ราย ต่อจังหวัด แนะผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปรุงเป็นอาหารอย่างระวัง พร้อมกำชับผู้ผลิตควบคุมมาตรฐานการผลิตไม่ให้ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ อุบลราชธานี ติดโผ 3 เดือนแรก ปี 55 พบผู้ป่วยแล้ว มากกว่า 10,000 ราย

นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคอาหารเป็นพิษ เป็นกลุ่มโรคที่เกิดในระบบทางเดินอาหารและน้ำ สาเหตุหลักเกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน กินอาหารค้างมื้อโดยไม่อุ่น อาหารทะเลดอง เค็ม ดิบ อาหารสุกๆ ดิบๆ หากได้รับเชื้อรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะเห็นว่า ปี 2553 พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ  2,175 ต่อประชากรทุกๆ 100,000 คน ปี 2554 พบผู้ป่วย 2052 คน ต่อประชากรทุกๆ 100,000 คน ปี 2555 เพียงเดือนแรกของปี 2555 มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเกือบ 6 หมื่นราย เสียชีวิต 2 ราย จึงต้องเร่งรณรงค์ หากช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มักมีงานเลี้ยง โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์

ด้าน นพ.ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 กล่าวถึง สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในพื้นที่ว่า จังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยแล้ว 10,526 คน รองลงมา คือ จังหวัดศรีสะเกษ  9,531 คน แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต

นพ.ศรายุธ  กล่าวอีกว่า ในช่วงวันที่ 8 – 14 เมษายน 55 นี้ กรมควบคุมโรคได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ จึงอยากให้พี่น้อง ประชาชนทุกคนป้องกันตัวเองจากโรคอาหารเป็นพิษ โดย ระมัด ระวัง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในหน้าร้อน เพราะปัจจุบันยังพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคทางเดินอาหารอื่น  ส่วนน้ำปลาร้าควรผ่านกระบวนการการต้มให้สุกก่อนค่อยนำมาประกอบอาหาร                     ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน และสะอาด อาหารปรุงสุกคืออาหารที่ปรุงเอง หรือเลือกรับประทานอาหารที่ผู้อื่นปรุงสุกอย่างทั่วถึง  ร้อนคือ อุ่นอาหารให้ร้อนหรือเดือดอย่างทั่วถึง  สะอาด คือ สะอาดก่อนรับประทาน ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร และการทำความสะอาดหลังขับถ่าย
ดูแลตัวเองกับหน้าร้อน   กินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือ
กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย   อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ