ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวสงกรานต์เล่นน้ำปลอดภัยฯ

ในเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการแถลงข่าวสื่อมวลชนเรื่อง  “อุบลราชธานีเล่นน้ำ สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ ” เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยกำหนดจัดงานแถลงข่าวขึ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2555 นั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมรับฟังการแถลงข่าวสื่อมวลชนในวันที่ 5 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี