เหลิมมอบนโยบายปราบปรามยาเสพติดเมืองอุบลฯ

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 3,500 คน ที่ จ.อุบลราชธานี เน้นการทำงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “7 แผน 6 ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธการ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการค้ายาเสพติดได้หันมาใช้เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการลักลอบค้ายาเสพติดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกัน โดยสนธิกำลังกับตำรวจตระเวนชายแดน และทหาร บูรณาการตั้งด่านให้ถี่ขึ้น เพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดพื้นที่ชายแดน พร้อมทั้งสกัดกั้นสารตั้งต้น

นอกจากนี้ ยังกำชับให้ฝ่ายปกครอง นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ทำงานควบคู่กับตำรวจภูธรในพื้นที่ รวมทั้งการให้ความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ จะเป็นการขับเคลื่อนพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติดอย่างแท้จริง

ข้อมูล ASTV

ภาพ NNT