ต้นไม้พูดได้(5)ก.ค.51

อยู่ใกล้เกลือ กินเกลือ มีดีอ้าง
อยู่ใกล้ด่าง กินด่าง ก็เหมาะสม
อยู่ใก้เกลือ กินด่างตามไม่น่าชม
อยู่ใกล้ด่าง กินดินตม สิ้น..ราคา