ต้นไม้พูดได้(4) ก.ค. 51

อันใดมันผิด…เราก็หยุดเสีย
ความผิดก็ไม่เกิดกับเรา…
อันใดมันถูก…เราก็รักษาเข้าไว้
ให้มันเป็นมงคลอยู่กับใจของเรา…