ต้นไม้พูดได้(3) ก.ค. 51

ตัวดำทั้งต่ำต้อย สกุลวงศ์
ทรัพย์น้อยใจซื่อตรง มั่นตั้ง
ยศต่ำอาชีพคง สุจริต-เสมอนา
เป็นสุขยึดธรรมยั้ง โลกซร้องสรรเสริญ