ต้นไม้พูดได้(2) ก.ค. 51

โลกวุ่นวาย ขัดข้อง มานี้โหว่ย
อย่าโอดโอย ร้องเปล่า ไม่เข้าที่
แดนป่าพง สุขสันต์ นั้นยังมี
อย่าได้หนี เตลิด เปิดไปไกล