ต้นไม้พูดได้ (5) มิ.ย. 51

คนเราไม่รู้จัก นึกว่าเดินจงกรม นึกว่าการนั่งสมาธิเท่านั้น
เป็นการปฎิบัติ…ก็จริงอยู่…แต่มัน…เป็นเปลือกของมัน…