ต้นไม้พูดได้ (4) มิ.ย. 51

ต้นไม้เป็นอย่างไร? เราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน…