ต้นไม้พูดได้(2) มิ.ย. 51

คนไม่รู้จักความดีแล้ว
ทำดี มันก็ ไม่ได้ดี…
เพราะไม่รู้จัก…