ต้นไม้พูดได้(10) มี.ค.51

คนพูดมาก ปากพร่อย ไม่ได้เรื่อง
ชอบคุยเคื่อง วางโต ทำโอหัง
เหมือนอึ่งอาง ตัวพอง ร้องเสียงดัง
ย่อมมีหวัง เคราะห์ร้าย ตายเปล่าเอย…..