ต้นไม้พูดได้(9) มี.ค.51

อันลูกดี มีจิต คิดเกื้อหนุน
ตอบแทนคุณ พ่อ-แม่ แน่นักหนา
รักษาเกียรติ วงศ์สกุล ให้วัฒนา
คุณครูบา-อาจารย์ หมั่นคำนึง