ต้นไม้พูดได้(5) มี.ค.51

อะไรจะมาทำให้เราเสียหายไปไม่ได้
นอกจาก จิตที่คิดผิด ของเรา