ต้นไม้พูดได้(4) มี.ค.51

คนหลงโลก….คือ คนหลงอารมณ์
คนหลงอารมณ์…. คือ คนหลงโลก