ต้นไม้พูดได้(2) มี.ค.51

การพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทะนงตน
จง เฝ้าดูตนเอง