ต้นไม้พูดได้(1) มี.ค. 51

เกิดมาที ตัวเปล่า เราหรือท่าน
มิฉะนั้น จะอยากรวย ไปถึงไหน
มีพอกิน พอใช้ สบายใจ
เหนือสิ่งใด เข้าวัด หัดฟังธรรม