ต้นไม้พูดได้(9) ก.พ.51

ทำความดีอยู่คนเดียว ไม่มีใครเห็น
มันก็ยังดีอยู่นั่นเอง