ต้นไม้พูดได้ (7) ก.พ.51

กาย วาจาของเราก็เช่นกัน
ถ้ามีคนรักษามันก็งาม ความชั่วช้าลามก สกปรก
เกิดขึ้นมาไม่ได้