ต้นไม้พูดได้ (3) ก.พ. 51

โชคดีอย่างใหญ่หลวง
คือโชครู้จัก ธรรมะ
นั่นแหละเป็นโชคดีที่สุดแล้ว