ต้นไม้พูดได้(2) ก.พ. 51

ชมต้นไม้ อ่านคำกลอน สอนชีวิต
ได้ข้อคิด รู้ชั่วดี มีคุณค่า
เหมือนต้นไม้ เตือนเรา ผู้เข้ามา
อ่านแล้วกล้า ทำตามนั้น สุขสันต์เอย….