ต้นไม้พูดได้(10) ม.ค.51

มองซากศพ ตามป่าช้า น่าเกลียดนัก
แต่ไม่ยัก มองดูตัว ให้ทั่วถึง
ป่าช้าสัตว์ นับไม่ถ้วน ควรคำนึง
มองให้ซึ้ง ป่าช้ามี ที่ตัวเรา