ต้นไม้พูดได้(9) ม.ค.51

อันความงาม มีอยู่ตาม หมู่ซากผี
อันความดี อยู่ที่ละ สละยิ่ง
ความเป็นพระ อยู่ที่เพียรบวชเรียนจริง
นิพพานดิ่ง อยู่ที่ตายก่อนตายเอย…