ต้นไม้พูดได้(8) ม.ค.51

เราแก่ไปทุกวัน… ใกล้ความตายไปทุกนาที…
รีบสร้างความดีไว้…