ต้นไม้พูดได้(6) ม.ค.51

กายเราเน่า เหม็นสาบ จึงอาบอบ
ไม่มีบ บำบัด อยู่อย่างนี้
ต้องกินถ่าย เจ็บป่วย ตลอดชีวี
เน่าอีกที ตอนชีพดับทับถมดิน