ต้นไม้พูดได้(3) ม.ค.51

เห็นหน้ากันเมื่อเช้า สายตาย
สายสุขอยู่สบาย บ่ายม้วย
บ่ายยังรื่นเริงกาย เย็นดับ ชีพนา
เย็นอยู่หยอก ลูกด้วย ค่ำม้วย ดับสูญ