ต้นไม้พูดได้(2) ม.ค.51

 

หากมุ่งมั่น ขยันหา เพียงวัตถุ
จะบรรลุ ถึงสุขี มีที่ไหน
ตามมุ่งมั่น แสวงหา ทรัพย์ภายใน
หากำไร หาสุขสันต์ กันเถิดเอย