ร่วมทุกข์ร่วมสุข : 15 ปี กกต. สำเร็จหรือล้มเหลว

การเลือกตั้งของไทยในทุกระดับ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. มาเกือบ 15 ปีแล้ว หน้าที่ของพวกเขาคือ รักษาความบริสุทธิ์ยุติธรรมและลงโทษผู้ที่ทุจริตในการเลือกตั้ง แต่จนถึงปัจจุบัน กกต. ยังถูกมองเป็นเสือกระดาษอยู่เช่นเดิม พวกเขาประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

ติดตามคำตอบได้ในรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข วันอังคารที่ 27 มี.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น. วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น. วันเสาร์ที่ 31 มี.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางโสภณเคเบิ้ลทีวี และรับฟังทาง Cleanradio 92.5 MHz ในวันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 55 เวลา 16.00-17.00 น.