ต้นไม้พูดได้(1) ม.ค.51

อนิจจัง แปรเปลี่ยน ไม่หยุดอยู่
ทุกขังสู้ ทนได้ยาก ขังไม่ไหว
อนัตตา แหลกสลาย ทำลายไป
สามอยากให้ หมั่นพินิจ คิดทุกวัน