เก่งแต่โง่

ละครสั้นเรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน เก่งแต่โง่

การเลี้ยงลูกให้เก่งแต่การเรียนเท่านั้นไม่พอ ควรหัดให้ลูกทำกิจกรรมเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเพื่อที่เขาจบออกมาแล้วจะได่เท่าทั­นและเข้ากับผู้อื่นได้