หลักการในการใช้ชีวิต

ละครสั้นเรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน หลักในการใช้ชีวิต

หลายคนลูกหลานของเรามักจะอายในสิ่งที่ไม่ควรอายหลงยึดติดกับวัตถุมากจนเกินไป พ่อแม่จึงควรสอนให้รู้จักหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง