พ่อแม่สอนลูกแบบขัดแย้ง

ละครสั้นเรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน พ่อแม่สอนลูกแบบขัดแย้ง

บางครองครัวเลี้ยงลูกแบบขัดแย้งกันเอง ทำให้ลูกงงไม่รู้จะเชื่อใคร