ติดสินบน

ละครสั้นเรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน ติดสินบน

บ่อยครั้งที่พ่อแม่ให้สินบนกับลูกทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีในการเลี้ยงลูก