สอนลูกเรื่องเพศ

ละครสั้น เรื่องพ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน สอนลูกเรื่องเพศ

เรื่องเพศเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่พ่อแม่ควรจะพูดคุยทำความเข้าใจให้กับลูกอย่า­อาย เพราะการที่พ่อแม่คุยกับลูกดีกว่าให้ลูกไปลองผิดลองถูกข้างนอก ไม่รุจักป้องกันและเสี่ยงต่อภัยโรคร้าย