ทะเลาะ

ละครสั้นเรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน ทะเลาะ

บ่อยครั้งที่พ่อแม่ต้องเผชิญกับการทะเลาะเบาะแว้งของลูก เราควรคำนึงว่าการขัดแย้งของเด็กเป็นเรื่องธรรมดามาก และไม่ควรใช้ความรุนแรงไปแก้ปัญหาความรุนแรง