การให้รางวัล

ละครสั้น เรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอนการให้รางวัล

คนเราทุกคนต้องการการยอมรับนับถือ การยกย่อง เด็กก็เหมือนกันเวลาที่เขาทำถูกต้องทำดีตามที่ผู้ใหญ่ต้องการก็ควรจะมีรางวัลตอบแทนใ­ห้เขาบ้าง เช่น คำชมเชย โอบกอด ลูบหัว การหอมแก้ม ให้ขนม ให้ของเล่น พาไปเที่ยว หรือการกล่าวคำขอบใจ