หนักแน่นเอาจริง

ละครสั้น เรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอนหนักแน่นเอาจริง

การใช้เหตุผลกับลูกด้วยความรักและความเมตตาเป็นสิ่งจำเป็น แต่บางสถานการณ์ไม่สามารถใช้เหตุผลได้ควรจะใช้ท่าทีที่หนักแน่นและเอาจริง แต่ไม่ใช่ใช้กำลัง