เหตุผล

ละครสั้น พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอนเหตุผล

การใช้เหตุผลด้วยความรักและห่วงใยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสอนลูก