ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน

ละครสั้นเรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอนตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน

หลายครอบครัวให้ความสำคัญกับคำสอน แต่ร้อยคำสอนไม่เท่าหนึ่งตัวอย่างทำให้ดู