ยอมบ้างก็ดีนะ

ละครสั้น พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน ยอมบ้างก็ดีนะ

วัยรุ่นยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ อนุโลมบางอย่างที่พอจะอนุโลมได้ที่ไม่ร้ายแรงจนเกินไป อาจจะเป็นผลดีมากกว่าที่จะไปบังคับเขา เกินกว่าวัยที่เขาจะรับได้