ควบคุม

ละครสั้นเรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน ควบคุม

พ่อแม่ที่ควบคุมลูกมากเกินไป อาจทำให้เด็กนั้นขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่มีความมั่นใจและไม่กล้าแสดงออก