ฟังลูกเล่าทุกเรื่อง

ละครสั้น เรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน ฟังลูกเล่าทุกเรื่อง

การสื่อสารกับลูกเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการฟังลูก เป็นสิ่งที่มีค่า